Публикуваха Насоки за защита на личните данни на децата в образователния процес

Задължително четиво за образователни институции, доставчици на услуги и родители

Цялата публикация „Публикуваха Насоки за защита на личните данни на децата в образователния процес“