Публикувано е заключението на генералния адвокат по дело C-311/18 в Съда на ЕС

Ирландската Комисия за защита на данните (DPC) излезе със специално изявление във връзка със становището на генералния адвокат Saugmandsgaard Øe, че Решение 2010/87/EС на Комисията, относно стандартните договорни клаузи при предаването на лични данни в трети страни, е валидно.

Цялата публикация „Публикувано е заключението на генералния адвокат по дело C-311/18 в Съда на ЕС“