Ето ги модернизираните стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни към трети държави

Предстои текстовете да се публикуват в Official Journal през следващите дни, а администраторите и обработващите трябва да ги заместят с новите, ако използват предишните клаузи

Цялата публикация „Ето ги модернизираните стандартни договорни клаузи за трансфер на лични данни към трети държави“

Facebook ще продължи да прехвърля данни от ЕС в САЩ на база на стандартни договорни клаузи

Ако не се използват SCC ефектите ще напуснат сферата на бизнеса и биха могли да повлияят на критични обществени услуги като здравеопазване и образование, смятат от социалната мрежа

Цялата публикация „Facebook ще продължи да прехвърля данни от ЕС в САЩ на база на стандартни договорни клаузи“