Ето писмото на Софийски адвокатски съвет до Информационно обслужване за проблеми при работата с Единния портал за електронно правосъдие

Другите адресати са Висшият съдебен съвет и Министърът на правосъдието

Цялата публикация „Ето писмото на Софийски адвокатски съвет до Информационно обслужване за проблеми при работата с Единния портал за електронно правосъдие“