Сметната палата: Агенцията по вписванията не защитава добре личните данни

В одита пише следното: След влизане в сила на ОРЗД от АВ не са предприети действия за извършване на оценка на въздействието върху защитата на личните данни, за да гарантира, че спазва принципите на Регламента и че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването. Това задължение се отнася до обема на събираните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност.

Цялата публикация „Сметната палата: Агенцията по вписванията не защитава добре личните данни“