Кога не е необходимо да се извърши „Оценка на въздействието“?

„Ако сте малко дружество, което управлява заплатите на служителите и списък на клиентите, не е необходимо да правите оценка на въздействието върху защитата на данните за тези операции за обработване.“

Цялата публикация „Кога не е необходимо да се извърши „Оценка на въздействието“?“