Европейската комисия публикува насоки за свободното движение на нелични данни в ЕС

С насоките се изпълнява изискването на Регламента за свободното движение на нелични данни Комисията да публикува насоки относно взаимодействието му и GDPR, „особено по отношение на наборите от данни, съставени както от лични, така и от нелични данни“.

Цялата публикация „Европейската комисия публикува насоки за свободното движение на нелични данни в ЕС“