5 дела, свързани с въпроса дали държавите членки могат да налагат задължение за общо и неизбирателно запазване на данни за трафик във връзка с електронните съобщения

Какво смята генералният адвокат от съда в Люксембург за съхраняването и достъпа до лични данни?

Цялата публикация „5 дела, свързани с въпроса дали държавите членки могат да налагат задължение за общо и неизбирателно запазване на данни за трафик във връзка с електронните съобщения“