Моите акции от масовата приватизация от първата бонова книжка не могат да се събудят

На фона на публикуваната от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“ всеки притежател на бонова книжка може да предприеме няколко неща, които да му помогнат да спаси акциите си от национализация.

Цялата публикация „Моите акции от масовата приватизация от първата бонова книжка не могат да се събудят“