Наложените санкции от Комисията за защита на личните данни през 2020 г. са 496 700 лева

Колко са платени и колко са решените дела според отчета на ведомството? Колко събра НАП не само за КЗЛД, но и за съдебната власт?

Цялата публикация „Наложените санкции от Комисията за защита на личните данни през 2020 г. са 496 700 лева“