Проф. Целков от КЗЛД с презентация на конференция в Москва

Представителят на българския надзорен орган,  проф. Веселин Целков – член на КЗЛД, е изнесъл презентация на тема „Методология за оценка на съответствието с изискванията на Общия регламент” по време на Международна конференция по защита на личните данни, провела се на 7 и 8 ноември 2018 г. в Москва.

Цялата публикация „Проф. Целков от КЗЛД с презентация на конференция в Москва“