Общественото обсъждане на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни е до 17 юли

Само две седмици остават, за да изпратите становище по проекта на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация. Последните няколко дни, обаче, сайтът на комисията периодично не работи, затова предлагам срокът на обсъждането да бъде удължен с две седмици.

Цялата публикация „Общественото обсъждане на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни е до 17 юли“