Комисията за защита на личните данни публикува въпросника за извършване на проверки при осъществяване на надзорната си дейност

Документът е част от вътрешните правила на ведомството

Цялата публикация „Комисията за защита на личните данни публикува въпросника за извършване на проверки при осъществяване на надзорната си дейност“