Извънредното общо събрание на акционерите на „Фаворит Холд“ АД ще се проведе на резервната дата 28 март

Нула акционери отчете  „Фаворит Холд“ на свиканото на 11 март извънредно Общо  събрание на акционерите.

Цялата публикация „Извънредното общо събрание на акционерите на „Фаворит Холд“ АД ще се проведе на резервната дата 28 март“