Какво пише в правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

В бр. 60 на „Държавен вестник“ беше публикуван Правилникът за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. В бр. 63 на ДВ излезе и поправка на текста

Цялата публикация „Какво пише в правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация“

Утре приключва общественото обсъждане на проекта на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация

Кибератаката срещу НАП изпревари влизането в сила на текстовете за  разглеждане от КЗЛД на уведомления за нарушения на сигурността на личните данни

Цялата публикация „Утре приключва общественото обсъждане на проекта на Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация“