Обобщена практика на Комисията за защита на личните данни по въпроси, свързани с видеонаблюдение

Публикацията е заради множеството жалби и сигнали за незаконосъобразно обработване на лични данни на физически лица

Цялата публикация „Обобщена практика на Комисията за защита на личните данни по въпроси, свързани с видеонаблюдение“

Националната агенция за приходите публикува Политиката си за видеонаблюдение

Документът описва и мерките, предприемани от ведомството, за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот на служителите, клиентите и посетителите на сградите му

Цялата публикация „Националната агенция за приходите публикува Политиката си за видеонаблюдение“