Националната агенция за приходите публикува Политиката си за видеонаблюдение

Документът описва и мерките, предприемани от ведомството, за защита на личните данни и на неприкосновеността на личния живот на служителите, клиентите и посетителите на сградите му

Цялата публикация „Националната агенция за приходите публикува Политиката си за видеонаблюдение“