До 15 април КЗЛД приема студентски есета, дава награди

Какво предвижда регламентът на конкурса на тема Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение?

Цялата публикация „До 15 април КЗЛД приема студентски есета, дава награди“