Колко трудна трябва да е една парола според указанията на ICO?

Британският надзорен орган за защита на данните (ICO) публикува допълнения в указанията за прилагане на GDPR за използваните пароли в онлайн услугите. GDPR не казва нищо конкретно за паролите, но от администраторите се изисква да обработват личните данни сигурно чрез подходящи технически и организационни мерки.

Цялата публикация „Колко трудна трябва да е една парола според указанията на ICO?“