Третата стенограма от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии

Поводите са два – темите, които са обсъждали по време на четирите заседания и темите, които не са обсъждали

Цялата публикация „Третата стенограма от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии“

Втората стенограма от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии

Поводите са два – темите, които са обсъждали по време на четирите заседания и темите, които не са обсъждали

Цялата публикация „Втората стенограма от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии“

Започвам да публикувам стенограмите от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии

Поводите са два – темите, които са обсъждали по време на трите заседания и темите, които не са обсъждали

Цялата публикация „Започвам да публикувам стенограмите от заседанията на парламентарната комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии“