Как се обработват лични данни по време на сделка с недвижим имот?

Отговор на този още въпроси, свързани с основанията за законосъобразност, има в брошурата на КЗЛД  Цялата публикация „Как се обработват лични данни по време на сделка с недвижим имот?“