„Дунчева Консултинг“ подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

В резултат на проекта ще се създадат стандартите за визията на профили на дружеството във Facebook и Linkedin

Цялата публикация „„Дунчева Консултинг“ подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси““