УО на ОПРР препоръча отлагане на събития, когато не могат да бъдат излъчени онлайн

Указанията на Управляващия орган към бенефициентите на програмата са в сила до края на извънредното положение

Цялата публикация „УО на ОПРР препоръча отлагане на събития, когато не могат да бъдат излъчени онлайн“