Приключиха дейностите по договора на Дунчева Консултинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Приключиха дейностите по двумесечния договор на „Дунчева Консултинг“ ЕООД с Министерството на труда и социалната политика, УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Цялата публикация „Приключиха дейностите по договора на Дунчева Консултинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси““

„Дунчева Консултинг“ представя услугите си във Facebook и Linkedin профили

Това е една от дейностите, предвидени в договора с Министерството на труда и социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Цялата публикация „„Дунчева Консултинг“ представя услугите си във Facebook и Linkedin профили“