През миналата година само двама администратори на лични данни са поискали консултации с надзорния орган

По чл. 36 от GDPR КЗЛД трябва да се произнесе, за да се определят подходящи технически и организационни мерки, които да свалят високото ниво на риск

Цялата публикация „През миналата година само двама администратори на лични данни са поискали консултации с надзорния орган“