Становище на КЗЛД относно публикуване на диагнози във Facebook групи за набиране на средства за лечение

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) публикува в сайта си становище относно приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 при събирането на дарения за лечение посредством групи във „Фейсбук”.

Цялата публикация „Становище на КЗЛД относно публикуване на диагнози във Facebook групи за набиране на средства за лечение“