Становище на КЗЛД относно публикуване на диагнози във Facebook групи за набиране на средства за лечение

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) публикува в сайта си становище относно приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 при събирането на дарения за лечение посредством групи във „Фейсбук”.

Цялата публикация “Становище на КЗЛД относно публикуване на диагнози във Facebook групи за набиране на средства за лечение”

Можете да споделите: