КЗЛД: Няма нормативна пречка вътрешни документи с лични данни, набрани при процедура по подбор на персонала, да се съхраняват 3 години

КЗЛД излезе със становище относно приложението на чл. 25к от ЗЗЛД, който предвижда съхраняване на личните на участници в процедури по набиране и подбор на персонала не по-дълго от 6 месеца и чл. 52 от Закона за защита от дискриминация, който дава право за подаване на жалба до Комисията за защита от дискриминация в 3-годишен срок

Цялата публикация „КЗЛД: Няма нормативна пречка вътрешни документи с лични данни, набрани при процедура по подбор на персонала, да се съхраняват 3 години“

Неделна разходка 31

Всяка неделя да разказвам за смешни истории, свързани със социалните мрежи, GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Днес ще се веселим в сферата на здравеопазването, въпреки че там нещата са наистина много сериозни

Цялата публикация „Неделна разходка 31“

Как децата се отнасят към защитата на личните им данни?

От декември 2018 г. до май 2019 г. ирландската Комисия за защита на данните (DPC) проведе публична консултация относно обработката на личните данни на децата и за правата на децата като субекти на данни в рамките на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Цялата публикация „Как децата се отнасят към защитата на личните им данни?“

150 000 евро глоба наложи гръцкият орган за защита на данните за нарушаване на GDPR

Санкцията за „PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS SA“ (PWC BS) е заради прилагане на неподходящо правно основание при обработка на лични данни на служителите и нарушаване на принципа на отчетност

Цялата публикация „150 000 евро глоба наложи гръцкият орган за защита на данните за нарушаване на GDPR“

Глоби и санкции по Закона за защита на личните данни и GDPR

Призивите в социалните мрежи „веднага и масово“ да се подават лични или колективни жалби до Комисията за защита на личните данни не помагат за разрешаване на проблема с изтеклите лични данни от НАП.

Цялата публикация „Глоби и санкции по Закона за защита на личните данни и GDPR“

Колко нарушения на GDPR е допуснала НАП?

Освен нарушението за гарантиране на степента на сигурност при обработка на личните данни, вчера излезе и още един проблем в Политиката по защита на личните данни на НАП – спазването на принципа за прозрачност в GDPR

Цялата публикация „Колко нарушения на GDPR е допуснала НАП?“

КЗЛД отхвърли жалба срещу винарска изба

Комисията за защита на личните данни публикува в бюлетина си за месец юли няколко решения, с които оставя без уважение като неоснователни жалби от различни граждани.

Цялата публикация „КЗЛД отхвърли жалба срещу винарска изба“