Администраторите на лични данни в Испания се възползват от възможността да намаляват глобите си за нарушаване на GDPR с 20 на сто

Iberdrola призна вината си и ще плати 4 000 евро вместо 5 000

Цялата публикация „Администраторите на лични данни в Испания се възползват от възможността да намаляват глобите си за нарушаване на GDPR с 20 на сто“