Комисия за защита на личните данни: Не сме оторизирали нито една организация или център да провежда обучения

Информация със заглавие „ВАЖНО! Нерегламентирани обучения в областта на защитата на личните данни“ публикува днес КЗЛД.

Цялата публикация „Комисия за защита на личните данни: Не сме оторизирали нито една организация или център да провежда обучения“