17 февруари е важен срок за разработчици на специализиран софтуер за проверка на здравноосигурителен статус

Националната агенция за приходите съобщи, че от 17.02.2020 г. всички услуги и сървиси, предоставяни от агенцията, ще бъдат достъпни единствено по протокол TLS (Transport Layer Security) версия 1.2 или по-висока.

Цялата публикация „17 февруари е важен срок за разработчици на специализиран софтуер за проверка на здравноосигурителен статус“