Евродепутатите одобриха проекта на регламент за свободно движение на нелични данни

Докладчикът по законопроекта Анна Мария Кораца Билд заяви, че регламентът премахва бариерите, границите и тежестите, които възпрепятстват свободния поток на нелични данни. Така на практика се създава петата свобода на вътрешния пазар – свободното движениие на данни – заедно със свободата на движение на хора, стоки, услуги и капитали.

Регламентът за свободното движение на данни премахва националните изисквания за локализиране на данните и улеснява облачните услуги. Стъпка по стъпка се създава правната рамка за бъдещата цифрова икономика.

С новите правила всички данни, които не са лични, могат да се съхраняват и обработват навсякъде в ЕС – данни за продажбите, приходите, печалбите, цените на акциите, балансите, дизайна на продукта, цените.

В случай на заплаха за обществената сигурност, държавите-членки все още могат да разрешават ограничаване на локализацията на данните.

Новият регламент допълва GDPR и няма да засегне неприкосновеността на личния живот на гражданите.