Агенцията за електронно управление и регионалното министерство не трябва да отказват на общините достъп до лични данни при организиране на приема в ясли, детски градини и училища

В регистрите на ЕСГРАОН може да се правят справки за физическото лице, за постоянен и за настоящ адрес, смята Комисията за защита на личните данни

Цялата публикация „Агенцията за електронно управление и регионалното министерство не трябва да отказват на общините достъп до лични данни при организиране на приема в ясли, детски градини и училища“