Порицание за полицията заради използване на технология за разпознаване на лица във Финландия

Криминален отдел експериментирал с услугата Clearview AI, разчува се след публикация в Buzzfeed News

Цялата публикация „Порицание за полицията заради използване на технология за разпознаване на лица във Финландия“

Защо жалба срещу електронно издание беше обявена за основателна от КЗЛД?

Един от членовете на Комисията за защита на личните данни подписва решението с особено мнение

Цялата публикация „Защо жалба срещу електронно издание беше обявена за основателна от КЗЛД?“