Студентка спечели наградата на конкурса на Комисията за защита на личните данни

Темата тази година беше „Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение“

Цялата публикация „Студентка спечели наградата на конкурса на Комисията за защита на личните данни“