За да раздаде помощи за храна, на Агенцията за социално подпомагане са нужни личните данни

Какво отговори КЗЛД на социалния министър, когато я попита как да получи информация за банковите сметки?

Цялата публикация „За да раздаде помощи за храна, на Агенцията за социално подпомагане са нужни личните данни“