Какви са разходите за киберсигурност? Кога 100 000 евро са достатъчни?

Агенцията за киберсигурност на Европейския съюз публикува нов доклад с анализ на инвестиционната динамика в рамките на ЕС

Цялата публикация „Какви са разходите за киберсигурност? Кога 100 000 евро са достатъчни?“