Как умират акциите от масовата приватизация?

Всеки, който иска да види как умират акции от масовата приватизация, може да се разходи до печатницата на ИПК Родина на „Цариградско шосе“.

Сбогом акции! Ирония и сарказъм можете да откриете в постановлението за първия тур от масовата приватизация:

Чл. 8. (1) Центърът за масова приватизация да организира активна разяснителна кампания, включително чрез средствата за масово осведомяване, за пропагандиране начина на извършването, целите и значението на приватизацията чрез инвестиционни бонове.

(2) В едноседмичен срок от влизане в сила на постановлението Центърът за масова приватизация възлага с договор на ИПК  „Родина“ отпечатването на 2 милиона рекламни екземпляра на инвестиционни бонове върху обикновена хартия с цвят и форма, различни от оригиналните, които по време на разяснителната кампания да се раздават на населението.

(3) В двуседмичен срок от влизане в сила на постановлението Центърът за масова приватизация възлага на ИПК „Родина“ отпечатването на брошура с основните нормативни актове относно приватизацията чрез инвестиционни бонове с необходимите пояснения, съдържаща и предварителния списък на държавните предприятия съгласно приложението, в тираж 500 000 екземпляра.

 

Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД на 11 април

Съветът на директорите на „Булгартабак –Холдинг“ АД свиква на 11 април  Общо събрание на акционерите.

Цялата публикация „Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД на 11 април“

Извънредното общо събрание на акционерите на „Фаворит Холд“ АД ще се проведе на резервната дата 28 март

Нула акционери отчете  „Фаворит Холд“ на свиканото на 11 март извънредно Общо  събрание на акционерите.

Цялата публикация „Извънредното общо събрание на акционерите на „Фаворит Холд“ АД ще се проведе на резервната дата 28 март“

Какво становище изпратих до Министерството на финансите като притежател на акции от масовата приватизация

Становището ми по представената от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.нар. Регистър А“ е от гледна точка на притежател на акции от масовата приватизация.

Цялата публикация „Какво становище изпратих до Министерството на финансите като притежател на акции от масовата приватизация“

Бонова книжка #4: Къде са акциите?

Вече съм готова със становището си по представената от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“.

В  четвъртата бонова книжка има 8 акции от ИПК Родина и 8 акции от „Пътно-строителна техника“ ЕАД, София. За ИПК Родина вече писах.

Ето какво пише във финансовия отчет на ПСТ за 2007 г.:

ПСТ според последния публикуван финансов отчет е 100% собственост на кипърската Колвик Сървисис Лимитид.

Как са се изпарили 8-те ни акции? Не зная. Но вече съм сигурна: приберете тази концепция. Ако искате, напишете нова, но чак след като разрешите всички проблеми на пазара с акции. Нормативната база за безналичните акции е от 1996 година.

А знаете кой е представлявал България на едно от най-важните заседания на  Европейски орган за ценни книжа и пазари за 2018 г., когато е обсъждано влиянието на Brexit? Главен експерт. Не зная колко ни е членският внос в ESMA, но според отчета на КНФ за 2017 г. общо разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности са  1 801 182 лв. Разходът е за годишен членски внос на КФН в Европейските надзорни органи: EIOPA и ESMA, както и за годишен членски внос в международните организации: IOSCO, IAIS и IOPS.

Бонова книжка #3: 9 акции са заспали завинаги, 8 не искат да ходят при инвестиционен посредник

На фона на публикуваната от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“ всеки притежател на бонова книжка може да предприеме няколко неща, които да му помогнат да спаси акциите си от национализация.

Цялата публикация „Бонова книжка #3: 9 акции са заспали завинаги, 8 не искат да ходят при инвестиционен посредник“

Бонова книжка #2: Мистерии и загадки

Бонова книжка #2 е на името на баба ми. Решавам първо да проверя дали предприятията съществуват, а след това да решавам какво да  правя с акциите. По принцип заявките на семейството ми за участие в приватизационните търгове е за малки пакети и не е с цел печалба.

Цялата публикация „Бонова книжка #2: Мистерии и загадки“

Срокът за изразяване на становища по концепцията за национализацията на „спящите“ акции от масовата приватизация е 15 февруари

На фона на публикуваната от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А“ всеки притежател на бонова книжка може да предприеме няколко неща, които да му помогнат да спаси акциите си от национализация.

Цялата публикация „Срокът за изразяване на становища по концепцията за национализацията на „спящите“ акции от масовата приватизация е 15 февруари“