Неделна разходка 21: Третият опит за концепция за национализация на акциите от масовата приватизация е като втория, но по-зле

При предишния опит на МФ да се саморазправи с дребните акционери поне не се намесваше кой знае колко КФН.

Цялата публикация „Неделна разходка 21: Третият опит за концепция за национализация на акциите от масовата приватизация е като втория, но по-зле“

Само АИКБ е публикувала позиция по проекта на МФ за национализация на спящите акции от масовата приватизация

Асоциацията на индустриалния капитал в България представи становището си по проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 13.05.2020 г.

Цялата публикация „Само АИКБ е публикувала позиция по проекта на МФ за национализация на спящите акции от масовата приватизация“

Министерството на финансите не се отказва от идеята да „урежда отношенията“  със собствениците на спящите акции от масовата приватизация

Обществената консултация по Законопроект за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД (т.нар. „спящи акции“ от масовата приватизация) е до 15 юни

  Цялата публикация „Министерството на финансите не се отказва от идеята да „урежда отношенията“  със собствениците на спящите акции от масовата приватизация“

Неделна разходка 17: ИПК Родина – корупция, политически и икономически опити за нарушаване на процеса на оценка

Цитатите са от проекта на Световната банка, който вече е публичен

Цялата публикация „Неделна разходка 17: ИПК Родина – корупция, политически и икономически опити за нарушаване на процеса на оценка“

Как умират акциите от масовата приватизация?

Всеки, който иска да види как умират акции от масовата приватизация, може да се разходи до печатницата на ИПК Родина на „Цариградско шосе“.

Сбогом акции! Ирония и сарказъм можете да откриете в постановлението за първия тур от масовата приватизация:

Чл. 8. (1) Центърът за масова приватизация да организира активна разяснителна кампания, включително чрез средствата за масово осведомяване, за пропагандиране начина на извършването, целите и значението на приватизацията чрез инвестиционни бонове.

(2) В едноседмичен срок от влизане в сила на постановлението Центърът за масова приватизация възлага с договор на ИПК  „Родина“ отпечатването на 2 милиона рекламни екземпляра на инвестиционни бонове върху обикновена хартия с цвят и форма, различни от оригиналните, които по време на разяснителната кампания да се раздават на населението.

(3) В двуседмичен срок от влизане в сила на постановлението Центърът за масова приватизация възлага на ИПК „Родина“ отпечатването на брошура с основните нормативни актове относно приватизацията чрез инвестиционни бонове с необходимите пояснения, съдържаща и предварителния списък на държавните предприятия съгласно приложението, в тираж 500 000 екземпляра.

 

Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД на 11 април

Съветът на директорите на „Булгартабак –Холдинг“ АД свиква на 11 април  Общо събрание на акционерите.

Цялата публикация „Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД на 11 април“

Извънредното общо събрание на акционерите на „Фаворит Холд“ АД ще се проведе на резервната дата 28 март

Нула акционери отчете  „Фаворит Холд“ на свиканото на 11 март извънредно Общо  събрание на акционерите.

Цялата публикация „Извънредното общо събрание на акционерите на „Фаворит Холд“ АД ще се проведе на резервната дата 28 март“

Какво становище изпратих до Министерството на финансите като притежател на акции от масовата приватизация

Становището ми по представената от Министерството на финансите „Концепция за личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.нар. Регистър А“ е от гледна точка на притежател на акции от масовата приватизация.

Цялата публикация „Какво становище изпратих до Министерството на финансите като притежател на акции от масовата приватизация“