КЗЛД публикува превода на Указанията за запазване на неприкосновеността на личния живот в медиите на СЕ

КЗЛД публикува превода на  Указанията за запазване на неприкосновеността на личния живот в медиите на СЕ. Указанията са в рубриката „Насоки“ на сайта на Комисията за защита на личните данни, подрубрика Съвет на Европа.

Цялата публикация „КЗЛД публикува превода на Указанията за запазване на неприкосновеността на личния живот в медиите на СЕ“

Европейският парламент гласува правила за дроновете, за да защити личния живот и за да въведе норми за безопасност на въздушното движение

На 11 юни Европейският парламент ще обсъди, а на 12 ще гласува нови правила за авиационната безопасност, които включват разпоредби за дроновете. След като влезе в сила новото законодателство, Европейската комисия ще прецизира техническите изисквания с акт за изпълнение.

Цялата публикация „Европейският парламент гласува правила за дроновете, за да защити личния живот и за да въведе норми за безопасност на въздушното движение“