Отстъпката от 30% от таксата за участие в Конференцията по защита на личните данни и неприкосновеността може да се ползва до 10 септември

Вместо 650 евро таксата за участие в Конференцията на органите по защита на личните данни и неприкосновеността на представители на академичните среди е 550 евро.  С 30% отстъпка се ползват и регистриралите се до 10 септември за участие в 40-та международна конференция  студенти – 300 вместо 400 евро, съобщават организаторите.

От 22 до 26 октомври 2018 г. Комисията за защита на личните данни и Европейският надзорен орган по защита на данните организират съвместно най-важния международен форум в сферата на защитата на личните данни и неприкосновеността.

40-та Международна конференция ще се проведе едновременно в Брюксел и София под наслова „Да обсъдим етичната страна: Достойнство и уважение в управлявания от данни живот” („Debating Ethics: Dignity and Respect in Data Driven Life”).

За пръв път конференцията се организира съвместно от европейска институция и национален орган по защита на данните.

За журналисти отразяването на събитието в Брюксел е без такса, но е нужна регистрация. Специална акредитация ще е нужна и за заседанията на 24 и 25 октомври, които ще са в сградата на Европейския парламент.