Конституционният съд: превантивното събиране на трафични данни за местоположение представлява сериозно, непропорционално навлизане в правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни приема, че доколкото оспорените разпоредби се отнасят до определяне само на местонахождение, но не и до проследяване на контакти и сравняване на информация от други субекти на данни, то същите не противоречат на европейската практика

Цялата публикация „Конституционният съд: превантивното събиране на трафични данни за местоположение представлява сериозно, непропорционално навлизане в правото на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни“