Ето текста на искането до Конституционния съд за проследяването на нарушителите на карантината и запазването на данните за това 6 месеца

Какви са аргументите на 63 народни представители да оспорят промените в Закона за електронните съобщения?

Цялата публикация „Ето текста на искането до Конституционния съд за проследяването на нарушителите на карантината и запазването на данните за това 6 месеца“

Конституционният съд обяви за противоконституционен чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни

Днес, 15.11.2019 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к. д. № 4/2019 г., с което обяви за противоконституционен чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (създаден с § 26 от ЗИД на ЗЗЛД, обн. ДВ, бр.17 от 26 февруари 2019 г.). „Уредбата нито е необходима, нито е щадяща в контекста на обработване на лични данни за целите на журналистическата дейност“, пише в решението

Цялата публикация „Конституционният съд обяви за противоконституционен чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни“

Какво пише в становището на Комисията за защита на личните данни до Конституционния съд

Петдесет и пет народни представители от 44-то Народно събрание поискаха съдът да се произнесе дали е противоконституционна разпоредбата на чл. 25з, ал. 2 от Закона за защита на личните данни

Цялата публикация „Какво пише в становището на Комисията за защита на личните данни до Конституционния съд“