Британският надзорен орган за защита на личните данни публикува проект на журналистически кодекс

Общественото обсъждане е до 10 януари 2022 година

Цялата публикация „Британският надзорен орган за защита на личните данни публикува проект на журналистически кодекс“

КЗЛД публикува Критерии и процедури по одобряване, изменение или допълнение на Кодекс за поведение

На сайта си Комисията за защита на личните данни публикува

„Критерии и процедури по одобряване, изменение или допълнение на Кодекс за поведение“ Цялата публикация „КЗЛД публикува Критерии и процедури по одобряване, изменение или допълнение на Кодекс за поведение“

GDPR и Етичният кодекс на PR специалистите

Етичният кодекс на PR специалистите от днес, 10 юли, е в Комисията за защита на личните данни, за да започне процедурата по чл. 40 на Регламент (ЕС) 2016/679. Очакванията ми са през септември да получим отговор от Комисията, който ще ни ориентира как допълним нашия професионален кодекс, за да покрие изискванията на  GDPR. След това, ако решим, всички професионални организации за публични комуникации ще трябва отново да се съберем и да поработим по текстовете на кодекса.

Според чл. 24 от Регламента „Придържането към одобрени кодекси за поведение, посочени в член 40 или одобрени механизми за сертифициране, посочени в член 42 може да се използва като елемент за доказване на спазването на задълженията на администратора.“