Длъжностните лица по защита на данните вече си имаме регистър

Уважаеми администратори, стартира информационната система на КЗЛД – Регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили Длъжностни лица по защита на данните. 

Цялата публикация „Длъжностните лица по защита на данните вече си имаме регистър“