КЗЛД: Връчваме акта за установяване на нарушението, извършено от НАП, до края на седмицата

Комисията за защита на личните данни публикува информация за действията си във връзка с нарушението на сигурността на лични данни в Национална агенция за приходите

Цялата публикация „КЗЛД: Връчваме акта за установяване на нарушението, извършено от НАП, до края на седмицата“