Неделна разходка 8: Какво няма да пише в отчета на КЗЛД за 2019 година?

Все още не е приет отчетът на Комисията за защита на личните данни за 2019 г. Днес разказвам какво няма да прочетете в него.

Цялата публикация „Неделна разходка 8: Какво няма да пише в отчета на КЗЛД за 2019 година?“