Неделна разходка 24

Продължавам да разказвам смешни истории, свързани с GDPR и сигурността на личните данни в интернет. Но днес няма да обикалям сайтовете на местните администрации, защото открих троянец в модула за управление на договори и отчитане на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)

Цялата публикация „Неделна разходка 24“