Неделна разходка 17: ИПК Родина – корупция, политически и икономически опити за нарушаване на процеса на оценка

Цитатите са от проекта на Световната банка, който вече е публичен

Цялата публикация „Неделна разходка 17: ИПК Родина – корупция, политически и икономически опити за нарушаване на процеса на оценка“

Бонова книжка #2: Мистерии и загадки

Бонова книжка #2 е на името на баба ми. Решавам първо да проверя дали предприятията съществуват, а след това да решавам какво да  правя с акциите. По принцип заявките на семейството ми за участие в приватизационните търгове е за малки пакети и не е с цел печалба.

Цялата публикация „Бонова книжка #2: Мистерии и загадки“