Ако търгувате с Европейския съюз е важно да участвате в консултацията на НСИ и НАП

Обсъждат 14 дни промени в Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Цялата публикация „Ако търгувате с Европейския съюз е важно да участвате в консултацията на НСИ и НАП“