Становище на КЗЛД  относно обработване на лични данни на основание Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Според надзорния орган за целите на изпълнението на закона не може да се използва основанието легитимен интерес на администратора при назначаване на служители

Цялата публикация „Становище на КЗЛД  относно обработване на лични данни на основание Закона за мерките срещу финансирането на тероризма“