Френският Конституционен съд се произнесе по искането на данъчните власти да следят социалните медии за укрити доходи

Засега законът за наблюдението ще действа три години. Конституционният съвет отчита баланса между правото зачитане на личния живот и борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци и че намесата в упражняването на свободата на изразяване и комуникация е необходима, подходяща и пропорционална на преследваните цели.

Цялата публикация „Френският Конституционен съд се произнесе по искането на данъчните власти да следят социалните медии за укрити доходи“